Kỹ thuật hàn Mig Mag Co2

Kỹ thuật hàn Mig Mag Co2. Hàn MIG-MAG thuộc nhóm GMAW là phương pháp hàn sử dụng nguồn nhiệt từ hồ quang cháy giữa dây điện cực rắn cấp liên tục nhờ một bộ cấp dây tốc độ không đổi. Trong hàn MIG, vũng cháy hình thành được bảo vệ bằng dòng khí trơ; còn hàn MAG dùng dòng khí hoạt hóa. Phương pháp này còn gọi là hàn bán tự động nhưng đó vẫn chưa phải là tên gọi đúng. Trong công nghiệp khi hàn với khí bảo vệ là CO2, hàn MAG còn được gọi là hàn dây hoặc hàn CO2.
ky_thuat_han_MigPhụ kiện quan trọng nhất là bộ súng hàn  có chức năng cấp dòng điện hàn cho dây hàn thông qua ống tiếp xúc, khí bảo vệ qua mỏ phun và hệ thống giải nhiệt cho súng hàn khí quá nhiệt.

Một phụ kiện khác cũng quan trọng không kém là bộ cấp dây hàn hoạt động ổn định với các giá trị được xác lập trước. Tùy loại dây hàn có thể dùng bộ cấp dây hàn hai con lăn hoặc 4 con lăn. Bộ cấp dây có thể rời hoặc được lắp sẵn vào nguồn điện hàn. Bộ cấp dây có chức năng duy trì quá trình cháy tự động của hồ quang sau khi mồi.

Để giảm văng tóe và ổn định hồ quang khi hàn CO2 thường lắp thêm các cuộn kháng nhằm kiểm soát tốc độ và dòng ngắn mạch.

Đặc điểm phương pháp hàn MIG – MAG

Hàn MIG – MAG nói riêng và hàn GMAW nói chung là phương pháp áp không đổi đặc trưng bằng các phương pháp chuyển dịch kim loại trong hồ quang hàn. 3 kiểu chuyển dịch cơ bản là chuyển dịch ngắn mạch, cầu và phun. Các kiểu chuyển dịch này phụ thuộc vào dây đắp và môi trường khí bảo vệ.

Hình dưới mô tả đặc trưng nóng chảy và các kiểu chuyển dịch của dây nhôm và thép khi hàn MIG với chỉ số oxi hóa nhỏ hơn 2%.

1. Chuyển dịch phun:

Chuyển dịch phun có thể thực hiện được khi nồng độ thành phần khí trơ (Argon) cao hơn 80%. Các giọt kim loại nóng chảy có kích thước nhỏ sẽ di chuyển nhanh sang vũng chảy có tác động mạnh của lực co thắt kết hợp với lực do áp suất hồ quang mạnh và sức căng bề mặt yếu. Kiếu chuyển dịch này ít gây ra văng tóe và cho ra mối hàn nhẵn đẹp, sạch, độ ngấu cao.

Để có được kiểu chuyển dịch phun, ngoài yêu cầu về môi trường giàu khí Argon (trên 80%) thì dòng hàn cần vượt qua mức giới hạn phụ thuộc vào đường kính và kim loại của dây đắp. Do có năng suất đắp khá cao nên chuyển dịch phun chỉ phù hợp khi hàn góc ngang và hàn phẳng.

2. Chuyển dịch cầu:
Khi môi trường khí có tính oxi hóa (CO2) hoặc tính khử cao (Heli) thì xuất hiện chuyển dịch cầu. Các giọt kim loại nóng chảy có dạng cầu có kích thước khác nhau sau khi được tách ra từ dây hàn sẽ bay tự do sang vũng chảy. Vì vậy chuyển dịch này gây ra hiện tượng văng tóe rất nghiêm trọng. Một cách để hạn chế văng tóe là hiệu chỉnh các thông số hàn thích hợp sao cho hồ quang gần như cháy ngầm trong vũng chảy bằng cách trộn khí Argon và CO2 ở tỉ lệ thích hợp. Trong hàn MIG, Heli cũng có tác dụng như CO2 trong phương pháp hàn MAG.

Kiểu chuyển dịch cầu cho ra năng lượng hàn cao, hồ quang ít ổn định, độ rộng mối hàn lớn, độ ngấu sâu tuy nhiên lượng bắn tóe cao và mối hàn dễ nhiễm bọt khí. Giải pháp là cần tăng tỉ lệ Argon trong thành phần khí bảo vệ cho phương pháp chuyển dịch này.

Loại chuyển dịch cầu chỉ phù hợp với tư thế hàn góc ngang và hàn phẳng.

3. Chuyển dịch ngắn mạch
Trong hàn MIG có thể hiệu chỉnh để đạt được kiểu chuyển dịch ngắn mạch với năng lượng hàn thấp, ít văng tóe cho các tư thế hàn nghịch. Bên cạnh đó chuyển dịch ngắn mạch cũng thích hợp khi hàn thép mỏng do cho mối hàn có bề rộng tương đối hẹp và độ ngấu nông. Tuy nhiên khi hàn thép dày lại dễ sinh ra khuyết tật như nứt, thiếu chảy, thiếu ngấu do thiếu năng lượng hàn. Vì vậy khi hàn thép dày, cần tăng tỉ lệ Argon trong thành phần khí trộn (trên 80%) để chuyển sang chuyển dịch phun khi có thể..