chuyên mục: Kiến thức sản phẩm

Kỹ thuật hàn Mig mag co2

Kỹ thuật hàn Mig Mag Co2

Kỹ thuật hàn Mig Mag Co2. Hàn MIG-MAG thuộc nhóm GMAW là phương pháp hàn sử dụng nguồn nhiệt từ hồ quang cháy giữa dây điện cực rắn cấp liên tục nhờ một bộ cấp dây tốc độ không đổi. Trong hàn MIG, vũng cháy hình thành được bảo vệ bằng dòng khí trơ; còn… Chi tiết »


Các loại khí được sử dụng cho máy cắt Plasma

Các loại khí được sử dụng cho máy cắt Plasma

Các loại khí được sử dụng cho máy cắt Plasma: Không khí được làm sạch, Oxy, khí ni tơ, hỗn hợp khí Argon – Hidro. Cắt plasma sử dụng không khí Khí được sử dụng phổ biến nhất trong cắt plasma, nó cung cấp tốc độ cắt, và chất lượng cắt tốt với thép cacbon,… Chi tiết »